Bij Studio SuZ zijn op alle bestellingen de volgende Algemene voorwaarden van toepassing.
Geldig vanaf 17 februari 2015.

1. ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die verkocht worden en diensten die aangeboden worden via Studio SuZ. Bij het plaatsen van een bestelling of het accorderen van een prijsopgaaf gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden.

2. BETALING EN LEVERING

De prijzen op het moment van bestelling van een artikel zijn van toepassing. Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief de wettelijk bepaalde 21% BTW.
De bestelling wordt via post geleverd, de verzendkosten komen er daarom nog bij. Deze staan duidelijk vermeld in de winkelwagen wanneer u uw bestelling plaatst.
Betaling is mogelijk via iDeal of Credit Card.

3. LEVERING

Wanneer de betaling ontvangen is proberen wij dezelfde dag de bestelling te versturen of de volgende werkdag. Dit geldt niet voor op maat gemaakte producten of producten die niet op voorraad zijn, maar wel besteld kunnen worden. Hiervoor geldt een door Studio SuZ op dat moment aan te geven levertijd.
Bestellingen worden verzonden via postNL, de verzendduur is afhankelijk van postNL.

Onze producten zijn vaak downloads. Deze kan je na betaling direct downloaden.

 

4. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De artikelen blijven eigendom van Studio SuZ tot het volledige factuurbedrag door u is voldaan.

5. VERZENDEN

Verzendkosten binnen Nederland zijn als volgt:

  • Kleine envelop: € 1,95
  • Brievenbus post: € 2,95
  • Pakket post: € 7,50
 

 6. RUILEN/ RETOURNEREN

U kunt alle artikelen die u hebt aangeschaft bij Studio SuZ zonder opgaaf van redenen en binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen, aan ons retourneren. Deze termijn van 14 dagen gaat in op het moment dat de artikelen door u zijn ontvangen. U voldoet aan deze termijn door de artikelen tijdig aan ons te verzenden. De aankoop van artikelen wordt pas na afloop van deze 14 werkdagen definitief. Geleverde artikelen dienen volledig en zonder beschadigingen geretourneerd te worden. Ruilen of retourneren kan niet als de stoffen/artikelen zijn gewassen of geknipt. Studio SuZ zal dit controleren wanneer zij de artikelen retour ontvangt. Indien waardevermindering optreedt doordat de artikelen in strijd met het hierboven bepaalde zijn gebruikt, behouden wij ons het recht voor, hiervoor van u een redelijke vergoeding te eisen.

De klant is verantwoordelijk voor de kosten en het risico van de retourzending. 

 7. ANNULERING WORKSHOPS/TRAININGEN

In geval van annulering van een workshop of training binnen één maand voor de overeengekomen datum van uitvoering is de opdrachtgever de overeengekomen prijs aan Studio SuZ of

– geheel verschuldigd in geval van annulering van een overeenkomst veertien dagen of korter voor de afgesproken datum; of

– voor de helft verschuldigd in geval van annulering van een overeenkomst van meer dan veertien dagen voor de afgesproken datum.

– anders indien dit bij de betreffende workshop/cursus staat beschreven.

– workshops kunnen worden geannuleerd door Studio SuZ wanneer er minder dan 6 deelnemers zijn.

8. GEGEVENS

Alle persoonlijke informatie die je aan Studio SuZ verstrekt, behandel ik vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor het afhandelen van je bestelling. 

 9. GARANTIE

U bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, beschadigd of incompleet is, dan dient u (voordat deze wordt teruggezonden aan Studio SuZ) deze gebreken direct schriftelijk te melden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 kalenderdagen na levering aan schriftelijk te worden gemeld.

 10. MAATWERK

Bij Studio SuZ zijn er op het gebied van illustreren en grafische vormgeving veel mogelijkheden. heb jij een idee, maar staat dit niet op de site? Neem dan contact met ons op, dan overleggen we over de mogelijkheden. 

11. AFBEELDINGEN EN SPECIFICATIES

Alle afbeeldingen en fotos van de producten (denk aan kleur en afmetingen) op de website van Studio SuZ gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 12. OVERMACHT

Studio SuZ is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht, zoals ziekte, vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Studio SuZ alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Dit geldt voor zowel diensten als voor artikelen.

In geval van overmacht wordt de klant schriftelijk per mail op de hoogte gebracht en heeft de klant het recht om de gesloten koop overeenkomst te ontbinden.

 13. BESTELLINGEN WEIGEREN

Het staat Studio SuZ vrij om online bestellingen niet aan te nemen. Deze keuze ligt geheel bij Studio SuZ en zij hoeft dit niet te motiveren. Indien wij een online bestelling niet aannemen, delen wij dit u onmiddellijk mee per e-mail.

14. AANSPRAKELIJKHEID

Studio SuZ is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd gebruik van de producten. 

15. EEN REIS BOEKEN BIJ STUDIO SUZ

Wanneer je een reservering voor een reis hebt gemaakt hanteren wij de volgende annuleringsvoorwaarden:

Wij vragen standaard bij iedere boeking een aanbetaling van 20% van het totale verblijf. Bij annulering zijn dit de annuleringskosten.

6 weken voor de aankomstdatum moet de resterende 80% worden overgemaakt. Annuleren vanaf 6 weken voor aankomst is dan niet meer mogelijk.

Bij boekingen waarbij de aankomstdatum binnen 6 weken is dien je meteen het gehele bedrag via Ideal af te rekenen.

16. COLOFON

Studio SuZ is een webshop van:

Suzanne van Holstein

Fabriciusstraat 4

2032 SJ Haarlem 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 59909439.

BTW-nummer 128996195B01

16. TOEPASSELIJK RECHT

Op deze internetsite en deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.